فوم پلی یورتان :

فوم پلی اتیلن دارویی فود گرید

مصارف ظروف دارویی و غذایی

مقاوم در برابر مواد مواد خورنده و اسیدی